Script Surgeries - Colour

Foirm-tagraidh practas agus stiùireadh

Tha Tagraidh a-nis dùinte.

Tha am foirm-tagraidh practas agus an stiùireadh seo airson do chuideachadh ann a bhith a' sgrìobhadh dreachd den tagradh agad mus cuir thu gu Submittable e, agus airson molaidhean a thoirt dhut air mar a fhreagras thu gach ceist.

Dèan cinnteach gu bheil thu air na Ceistean Cumanta a leughadh mus tòisich thu air an tagradh agad. Ma tha ceistean a bharrachd agad mun Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig, cuir fios thugainn aig mailto:info@playwrightsstudio.co.uk.

Foirm-tagraidh practas agus stiùireadh - Word

Foirm-tagraidh practas agus stiùireadh - PDF

Leig fios dhuinn ma tha thu ag iarraidh foirm-tagraidh ann an cruth eadar-dhealaichte no ma tha taic a dhìth ort le bhith ga lìonadh. Cuir fios thugainn le post-d aig access@playwrightsstudio.co.uk

 submit

Gaelic Books Council 

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter